Atkārtota LVASK biedru ārkārtas pilnsapulce 10.jūlijā

LVASK informē, ka šā gada 10.jūlijā plkst.18:00, Elijas ielā 21, Rīgā (LKF telpās) notiks ATKĀRTOTA ārkārtas biedru sapulce.
Dienas kārtībā:
1. Biedrības valdes 5.locekļa vēlēšanas.
Iepriekš izsludinātajā biedru sapulcē neieradās pietiekošs biedru skaits un tai nebija tiesības pieņemt lēmumus. Saskaņā ar likuma “Biedrību un nodibinājumu likums” prasībām, atkārtota biedru sapulce ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, bet tikai tādā gadījumā, ja biedru sapulcē piedalās vismaz divi biedri.
Papildus informācija: Inese Mellupe, tālr., +371 29461377, inese.mellupe@inbox.lv.