Līgo, līgo !

Nāc nākdama, Jāņu diena,

Visi ļaudis tevi gaida:

Gaida govis, gaida gani,

Gaida lauku arājiņ’.

Gaida arī Latvijas vācu aitu suņi un viņu klubs.

Priecīgu līgošanu un darbīgu Jāņu dienu novēl LVASK.