LVASK 24.-25.09.2016. specializētās izstādes darba laiki.

LVASK 24.-25.09.2016. specializētās izstādes darba laiki.

24.09.2016. SESTDIENA / SATURDAY

08:30 Reģistrācija Vaislas atlasei/Registration for Korung
09:00 Vaislas atlase/ Korung
12:00 Reģistrācija/Registration
13:00 Kucēnu skate/Puppies:4 -6 , 6-9, 9-12
16:00 Seminārs Līčos
17:00 Treniņš TSB/ Bitework exercise (Rene Radala, Janar Klement), Place: V/N „Lici”, Jelgava.
——————————————————————————————-

25.09.2016. SVĒTDIENA/SUNDAY

8:00 Reģistrācija sākums darba klasei/Registration for working clases
9:00 TSB/Bitework for working classes
10:30 Pēcnācēji/ Progeny
11:00 Juniori (12-18), jaunsuņi(18-24)
Pusdienas/Lunch
14:00 Atklāta klase/Open class
Veterāni/Veterans
Darba klase/Working class
Audzētavas/ Breeders

Organizatori patur tiesības mainīt izstādes darba laikus.