LVASK biedru pilnsapulce 26.03.2021. plkst.18:00 platformā “MS Teams”

Latvijas vācu aitu suņu kluba valde uzaicina biedrus uz pilnsapulci, kura notiks attālināti 26.03.2021. plkst. 18:00 tiešsaistes platformā “Microsoft Teams”.

Tie biedri, kuri būs veikuši biedru naudas samaksu līdz 25.03.2021., saņems savā e-pastā uzaicinājumu pievienoties sapulcei.

Sapulces dienas kārtība:

1.Valdes atskaite par 2020.gadu.

2.Revidenta atskaite.

3. Gada pārskata apstiprināšana.

4. Citi jautājumi.

Laipni lūdzam piedalīties sapulcē, taču lūdzam arī samaksāt biedru naudu!

Ja kāds no biedriem ir samaksājis biedra naudu un līdz 20.03.2021. nav saņēmis uzaicinājumu piedalīties, lūdzu sazināties ar Olitu Magoni, tālrunis 27716040, e-pasts olita.magone@gmail.com.

Gaidīsim!

LVASK valde.