LVASK biedru pilnsapulce

Svētdien, 28.02.2016. plkst.11.00. «Hotel SKANSTE» , Skanstes iela 9

Darba kārtībā:

1. Ciltsdarba vadītāja atskaite

2. Valdes priekšsēdētāja ziņojums par paveikto 2015. gadā un 2016. gada pāniem

3.Revidenta ziņojums

4.Gada pārskata apstiprināšana

5. Valdes vēlēšanas

6. Citi jautājumi

 Neformālā daļa

LVASK biedru nauda 2016.gadā:

28,00 EUR jauniem kluba biedriem;
21,00 EUR biedriem, kuri jau iepriekšējā gadā ir bijuši biedri
18,00 EUR biedriem, kuri ir biedri arī citos suņu klubos
13,00  otrs un katrs nākošais ģimenes loceklis (neatkarīgi no tā ir vai nav suns).
 
Biedru naudu var samaksāt ar pārskaitījumu uz LVASK bankas kontu:
Biedrība ” Latvijas vācu aitu suņu klubs”, Reģ.nr. 40008067345, banka: A/S Swedbank, kods: HABALV22, konts: LV69HABA0551020311642
 
Maksājumā norādiet, kā tā ir biedri nauda par 2016.gadu. Biedru kartiņas jums tiks izsniegta pilnsapulcē vai piektdienās LVASK klubā no 18:00-20:00.
 
 
Ar cieņu,
LVASK valde