Sacensību grafiks

LVASK sporta pasākumu grafiks 2017.gadam .

05. marts – LVASK sporta svētki”Marta kauss”( TSB, BH sacensības, pitch&go).
23. aprīlis – BH, PD eksāmeni .Tiesnesis Ļubova Voinova(LV), figurants Rene Radala(EST).
21. maijs – LVASK sporta svētki “Maija kauss “(TSB, BH sacensības, pitch&go)
02.-04. jūnijs – AD, BH, IPO, FH eksāmeni tiesnesis Jurgen Maibuchen (SV).
10. septembris – BH, PD eksāmeni.
27.-29. oktobris – LVASK   IPO čempionāts.

Reģistrējoties pasākumiem ir jāaizpilda reģistrācijas forma un jāpievieno ciltsrakstu kopija (eksāmeni, sacensības).

LVASK atbildīgā par apmācību Ilze Fogele mob. 29644240 ilze_fg@inbox.lv