LVASK VALDES SĒDES PROTOKOLA izraksts Nr.1. 2016.

LVASK VALDES SĒDES PROTOKOLA izraksts Nr.1. 2016.

Sēde notiek 12.02.2016. plkst 18:00 Rīgā
Sēdē piedalās Edīte Līdaka, Marenda Zapoļska, Ieva Būmane, Pārsla Indāre, Ilze Fogele.

Valdes pieņemtie lēmumi:
1) Valde nolemj atbildēt uz LKF ierosinājumu sūtīt Dzintara Siliņa iesniegumā LKF izklāstīto jautājumu par VAS dominanto melno gēnu sūtīt izskatīšanai uz SV. Valde nolemj, ka šis jautājums no LVASK puses netiks sūtīts uz SV. (vienbalsīgi);
2) Valde nolemj ka par figurantu pavasara vaislas atlasē 14.05.2016. būs Atis Ozers (vienbalsīgi);
3) Valde nolemj, ka pavasara izstādes norises vieta būs z/s „Līči” (vienbalsīgi);
4) Valde nolemj par vasaras izsādes 2016. tiesnesi uzrunāt Astrīdu Lundavu (Igaunija) uzdod to izdarīt Ilzei Fogelei (vienbalsīgi);
5) Valde nolemj izslēgt biedrus no iepriekšējiem gadiem pamatojoties uz LVASK statūtu 5.5.2. un 5.6. punktiem (vienbalsīgi);
6) Valde nolemj turpmāk pieņemtos lēmumus publiskot LVASK mājaslapā http://www.schaeferhund.lv sadaļā valdes lēmumi (vienbalsīgi);
7) Valde izsaka aizrādījumu LVASK ciltsdarba vadītājai par pārkāpumiem ciltsdarba dokumentācijā 2012.gadā. (par 4, atturas 1);
8) Valde lūgs A.Borovika skaidrojumu sakarā ar viņam piederošās kuces Astrida Letton pārojumu (vienbalsīgi).

Sēdi vadīja Pārsla Indāre

Sēdi protokolēja Ilze Fogele.