LVASK VALDES SĒDES PROTOKOLA Nr.5 izraksts (2018)

LVASK VALDES SĒDES PROTOKOLA Nr.5 izraksts (2018)

Sēde notiek 02.03.2018. plkst 18:00 Rīgā
Sēdē piedalās Ieva Būmane, Ilze Fogele, Inese Mellupe, Dace Rasa, Olita Magone.

Valdes pieņemtie lēmumi:

 1. Slēgt līgumu par grāmatvedības ārpakalpojumu sniegšanu uz gadu.
 2. Apstiprināt provizorisko pavasara izstādes kārtību: 12.maijs, sestdiena -9:00/10:00 Vaislas atlase (precīzs sākuma laiks atkarīgs no suņu skaita); 14:00 – 17:00 Kucēnu skate; Pēc kucēnu skates beigām – seminārs par psiholoģisko testu; Pēc semināra – TSB treniņš. 13.maijs, svētdiena – 9:00 – TSB; 11:00 – izstādes sākums.
 3. Uzaicināt kluba biedrus dežūrēt kluba stendā CACIB izstādē Rīgā, 17.un 18.martā, ka arī uzaicināt audzētājus sagatavot informāciju izplatīšanai kluba stendā.
 4. Uzdot O.Magonei apzināt kluba mājas lapas iespējas, kā arī izmaksas jaunas mājas lapas izstrādei. Lai nodrošinātu suņu datu bāzes izveidi un uzturēšanu.
 5. Visai valdei nepieciešams domāt par kluba un šķirnes popularizēšanu medijos, izmantojot visas iespējas.
 6. Apstiprina provizorisko tiesnešu sadalījumu Baltic Sieger 2018: Luciano Musolino (Itālija)- suņiem, Karl-Heinz Zygadto (Vācija) – kucēm. Vaislas pieņemšana – Karl-Heinz Zygadto. Valde vienojas par provizorisko Baltic Sieger dienu sadalījumu:
  • Piektdiena – vaisla un TSB trenniņš ;
  • Sestdiena – Kucēni, veterāni, atklātā klase + svinīgais pasākums;
  • Svētdiena – TSB, juniori, jaunsuņi, darba klases.
 7. Uzņemt klubā 1 jaunu biedru.

Sēdi vadīja Inese Mellupe

Sēdi protokolēja Olita Magone