30.06.2018. – BH, AD, IPO eksāmeni un vaislas atlase

Latvijas vācu aitu suņu klubs aicina uz BH, AD, IPO pārbaudījumiem, kā arī piedāvā iespēju nokārtot vaislas atlasi.

Pārbaudījumus pieņems: Edgar Pertl (Austrija SV)
Eksperta palīgs: Māris Krūmiņš.

BH, IPO pārbaudījumi un vaislas atlase notiks vienu dienu – 30.06.2018.
Sestdiena / суббота 30.06.2018:
8:00 Reģistrācijas sākums/ начало регистрации.
8:15 IPO A daļa / IPO часть A
Vieta / место регистрации и следа https://www.google.com/…/@56.7685835,24.31427…/data=!3m1!1e3

11:00 Reģistrācijas turpinājums / продолжение регистрации
11:15 IPO B,C; BH; vaislas atlase / IPO другие части, BH, племенной отбор.
Vieta / место:
Krogsila suņu apmācības laukums (Krogsils, Lapmežu iela 16)
https://www.google.lv/…/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d56.85…

Dalībnieku zināšanai – Veicot reģistrāciju jāiesniedz ciltsrakstu orģināls un kopija (uz kopijas ir jābūt skaidri salasāmai sekojošai informācijai: suņa vārds, mikročipa nummurs, īpašnieka vārds un uzvārds), kā arī jāuzrāda lolojumdzīvnieka veterinārā pase. LKF biedriem jāiesniedz arī biedru kartes kopija.

При регистрации обязательно указать оригинал и копию родословной (на копии должна быть четко видна следующая информация: имя собаки, номер микрочипа, имя владельца) и ветеринарный паспорт животного. Члены LKF также должны предoставить копию членской карточки клуба.

Info: Ilze Fogele +371 29644240 ilze_fg@inbox.lv

 

 

REĢISTRĀCIJA BEIGUSIES

Pārbaudījumu dalības maksa/Examination fees:
BH 25,00 Euro
AD 20,00 Euro
IPO 45,00 Euro
IPO (B) 30,00 Euro
Vaislas atlase / Korung 25,00 Euro
Dalības maksa veicama pēc šādiem rekvizītiem:
Biedrība ” Latvijas vācu aitu suņu klubs”
Reģ.Nr. 40008067345
Adrese:Zvejnieku iela 12, Vimbukrogs, Ķekava, Ķekavas novads, LV-2123
Banka: A/S SWEDBANK
HABALV22
Konta Nr. LV69HABA0551020311642

Organizatori patur tiesības precizēt pasākuma laiku un informāciju.
Sekojiet līdzi aktuālajai informācijai.

Kontakti:
LVASK ( Latvijas vācu aitu suņu klubs)
Elijas 21, 2.stāvs, 3.kabinets, Rīga
Piektdienās 18.00- 19.30

Ilze Fogele
e- pasts ilze_fg@inbox.lv
+371 29 644 240