Aktualizēta informācija par LVASK 2018.gada izstādēm

12.-13.05.2018., Jurgen Maibuchen (Vācija), specializētā izstāde , norises vieta:  “Līči” , p.n “Staļģene “, Jelgavas novads, LV-3031.

21.-22.07.2018., Waldemar Federak (Polija), norises vieta:  “Līči” , p.n “Staļģene “, Jelgavas novads, LV-3031.

24.-26.08.2018., BALTIC SIEGER – 2018, Luciano Musolino (Itālija)Karl-Heinz Zygadto (Vācija)norises vieta: Bauskas pilsētas stadions, Pilskalna iela 26, BauskaLV-3901.