“HAUS SONDER” audzētava piedāvā

Lieliskus kucēnus no pārojuma Francijā.
Neliels metiens, aktīvi un spēcīgi kucēni.

Father: VA2 (France), V17 SV BSZ-2022, SG10 SV BSZ-2021
Rio du Val D’Anzin (VA8 Wacron del Rione Antico × VA3 Navy du Val d’Anzin). HD-fast normal, ED-normal, DNA gpr., IGP3, Kkl SV.

Mother: VA1 + Best TSB (Latvia), Inter Champion, Baltic Champion, Champion of Lithuania, Latvia, Estonia, Russia and Poland, Baltic Junior Champion, Junior Champion of Lithuania, Latvia and Estonia
Hyperia di Fosco Aidas (Ulkan v. Maikhus x LT JCH, LT, BY, RUS CH Corsa all’oro di Fosco Aidas). HD-normal, ED-normal, DNA gpr., LÜW 0, OCD frei, IGP1, Kkl SV.

We are looking for responsible owners.
Meklējam atbildīgus saimniekus.
 
Info: t. +371 29124398 
sonder@inbox.lv
www.haussonder.lv

                     

Informāciju sagatavoja V.Stašāne