LVASK biedru ikgadējā sapulce

Svētdien, 25.02.2018. plkst.11.00 “Hotel SKANSTE”, Skanstes iela 9, Rīgā,  notiks biedru sapulce, reģistrācija no plkst.10.00.

Sapulces darba kārtība:
1. Ciltsdarba vadītāja atskaite.
2. Valdes ziņojums par paveikto 2017.gadā un 2018.gada plāni.
3. LVASK biedru naudas paaugstināšana.
4. Revidenta ziņojums.
5. Gada pārskata apstiprināšana.
6. LVASK Valdes vēlēšanas.
7. 2017.gada čempionu apsveikšana.
8. Citi jautājumi (ierosinājumus/priekšlikumus, lūdzam, iesniegt valdei rakstiski līdz š.g. 19.februārim (ieskaitot)).
Neformālā daļa

Ikgadējo biedru naudu var samaksāt ar pārskaitījumu uz LVASK bankas kontu:
Biedrība “Latvijas vācu aitu suņu klubs”,
reģ.nr. 40008067345, banka: A/S Swedbank,
kods: HABALV22, konts: LV69HABA0551020311642
 
Maksājumā lūdzu norādīt – biedra nauda par 2018.gadu. Biedru kartes par 2018.gadu, varēs saņemt sapulcē (ja biedra nauda tiks samaksāta bankā līdz 23.02.2018).
 
Ja biedra nauda tiks maksāta vēlāk (bankā vai kasē), biedra karti varēs saņemt katru piektdienu LVASK klubā, Elijas ielā 21, Rīgā, LV-1050, no 18:00 līdz 19:30.
 
 LVASK valde