Eksāmenu un semināru grafiks 2015.gadam

 

-04.04.  BH, PD eksāmens
-19.04.  IPO 1-3 seminārs ar Jurgen Maibuchen GER
-02.05.  BH, PD eksāmens
-15.-17.05.  IPO 1-3 seminārs ar Aivo Oblikas EST
-30.-31.05.  BH, AD, IPO 1-3 eksāmens ar Jurgen Maibuchen GER
-13.06.  BH sacensības
-04.07.  BH, PD eksāmens
-15.08.  IPO (B) sacensības
-19.09.  BH, PD eksāmens
-03.-04.-10.  IPO 1-3 sacensības
-TSB konkurss (informācija tiks precizēta)

-Kucēnu skate (informācija tiks precizēta)

Reģistrējoties pasākumiem ir jāaizpilda reģistrācijas forma un jāpievieno ciltsrakstu kopija (eksāmeni, sacensības).
LVASK atbildīgā par apmācību Ilze Fogele mob. 29644240 ilze_fg@inbox.lv