LVASK gada galvenā specializētā izstāde!

Tiesnesis/Judge: LOTHAR QUOLL  (Germany  SV )

Kucēni 4-12 mēneši (4-6;6-9;9-12)

Juniori 12-18 mēneši, tiek piešķirts “JCAC” sertifikāts

Starpklase (Jaunsuņi)18-24 mēneši

Atklātā klase no 24 mēnešiem, augstākais izstādes vērtējums «ļoti labi».

Darba klase no 24 mēnešiem, tiek piešķirts “CAC” sertifikāts , augstākais izstādes vērtējums «VA».

Veterānu klase no 8 gadiem, tiek piešķirts “VCAC” sertifikāts

Puppy classes 4-12 months (4-6;6-9;9-12)

 Junior classes 12-18 months with the attribution of  “JCAC” certificate
Jouth (Intermediate) classes 18-24 months
Open classes from the age of 24 months have the highest valuation  «very  good»
Working class from the age of  24 months with the attribution of “CAC” and the highest valuation «VA»
Veteran classes from the age of 8 years with the attribution of  “VCAC” certificate

24.09.2016  Sestdiena

 

VAISLAS atlase/ KORUNG

Reģistrācija/Registration

VAISLAS  ATLASE/ KORUNG

Norises vieta/Place: VAS sporta centra laukumā ”KROGSILS“

Tiesneša palīgs/Assistant of judge: Atis Ozers

Reģistrācija vaislas atlasei !!!

Регистрация на племенной отбор !!!

 Registration to Breed Survey !!!

SVARĪGI / IMPORTANT!!!

ReģistrējotiesVAISLAS atlasei jāiesniedz šādi dokumneti:

Following documents should be submitted for KORUNG:

1. Ciltsrakstu oriģināls/Pedigree original

2. Apmācību dokumenti/ Training certificates

3. Displācijas pārbaudes rezultāti/ HD/ED certificate

4. Viena izstāžu atzīmes lapa/ 1 certificates of dog shows

5. Iepriekšejais vaislas atlases sertifikāts (A3), previous certificate of korung

24.09.2016  sestdiena

IZSTĀDE  /  SHOW

http://www.lici.lv/

Reģistrācija/Registration

Kucēnu skate/Puppies:4 –6 , 6–9, 9-12

Treniņš  TSB/ Bitework exercise (Rene Radala, Janar Klement)
 

http://www.lici.lv/

 

25.09.2016. SVĒTDIENA/SUNDAY

Pēcnācēji, Juniori (12-18) jaunsuņi (18-24), atklātā klase, veterāni, darba klase,

Progeny, juniors (12-18) jouth (18-24), open class, veterans, working class, breeders

???????:00 Reģistrācija sākums darba klasei/Registration for working clases

??????:00 TSB/Bitework for working classes

Assistants of Judge: Rene Radala, Janar Klement

Pēcnācēji/ Progeny

Juniori (12-18), Youth class(18-24)

Atklāta klase/Open class

Veterāni/Veterans

Darba klase/Working class

Audzētavas/ Breeders

Reģistrācija izstādei !!!

Регистрация на выставку !!!

 REGISTRATION TO SHOW !!!

Reģistrācija līdz  / Регистрация  До / Registration till     18.09.2016  !!!

 

Reģistrācijas maksa/Registration fee:

LVASK  biedriem/ LVASK club members:

Kucēni/Puppies (4-12), veterāni                     15,00 Euro

Juniori (12-18); Jaunsuņi (18-24)                    20,00 Euro

Atklātā darba klase/Open, working class    30,00 Euro

Vaislas atlase/ Korung                                           25,00 Euro

Citu  LKF  klubu biedriem/ other Latvian (LKF) dog club members:

Kucēni/Puppies (4-12), veterāni                           18,00 Euro

Juniori (12-18); Jaunsuņi(18-24)                           23,00 Euro

Atklātā, darba klase/Open, working class      33,00 Euro

Vaislas atlase/Korung                                                 25,00 Euro

Citu  FCI  organizāciju  biedriem/Other FCI members:

Kucēni/Puppies (4-12), veteran/veterans                 25,00 Euro

Juniori (12-18); jaunsuņi (18-24)                                      30,00 Euro

Atklātā klase, darba klase/Open, working class      40,00 Euro

Vaislas atlase / Korung                                                             30,00 Euro

Ekstra reģistrācija / Extra registration                50, 00 Euro

 

Sīkaka info/more detailed info:

Sīkāka informācija

LVASK ( Latvijas vācu aitu suņu klubs)
Elijas 21, 2.st., 3. kab., Rīga
Piektdienās 18.00- 20.00
Теl.:
Ilze  Fogele  ilze_fg@inbox.lv + 371 29644240

Pārsla Indāre +371 29119907parslaindare@inbox.lv

Organizatori patur tiesības veikt izmaiņas !!!!!