BH (Suns-kompanjons)

“Begleithund” (BH) jeb “Suns-kompanjons”

Pārbaudījumus drīkst kārtot visu šķirņu un izmēru suņi. Tā kārtošanas brīdī sunim jābūt vecākam par 15 mēnešiem. Pārbaudījumu atkārtotai veikšanai nekādu laika ierobežojumu nav. Tikai klīniski veseli dzīvnieki tiek pielaisti pie pārbaudījumu kārtošanas. Agresīvi un bailīgi suņi no pārbaudījumiem tiek noņemti.

Visaugstākais novērtējums par A daļas vingrinājumiem ir 60 punkti. B daļas vingrinājumi ar punktiem netiek novērtēti. Pārbaudījumu nobeigumā tiesnesis paziņo kopējo rezultātu, t.i. “ieskaitīts” vai “neieskaitīts”, bet ne iegūto punktu kopskaitu. Pārbaudījumi tiek uzskatīti par veiktiem, ja par A sadaļas vingrinājumiem iegūts ne mazāk kā 70% (42 punktu) no kopējās iespējamās punktu summas, bet B daļas vingrinājumiem izpildījumu tiesnesis uzskata par apmierinošu.

“BH” sastāv no divām daļām:

A daļa – vispārējā paklausība;
B daļa – suņa izturēšanās pilsētas apstākļos.

Pārbaudījumu sākumā, pēc tiesneša uzaicinājuma, katram pavadonim, esot kopā ar suni, kurš pie pavadiņas sēž pie kreisās kājas, sportiskā stilā jānosauc savu uzvārdu un suņa vārdu. Pirms pārbaudījumu sākuma nepieciešams nodot pārbaudījumu vadītājam suņa ciltsrakstus (izcelsmes dokumentu). Ja organizācija, kura notur pārbaudījumus, pieprasa piederību apvienībai vai savienībai, tad nepieciešams uzrādīt atbilstošu dokumentu. Katram dalībniekam, bez ierunām jāizpilda tiesneša un pārbaudījumu vadītāja rīkojumi. Visos gadījumos, lēmumu pieņem tiesājošais tiesnesis, šis lēmums nepakļaujas pārsūdzībai. Pavadonis komandas sunim var dot savā dzimtajā valodā.

Uz pārbaudījumiem suni jāizved pavadiņā. Aizliegts izmantot savelkošās un asās kakla siksnas. Pavadoņa pienākums ir parādīt sportisku attieksmi pret suni. Par rupju izturēšanos pret suni var izslēgt no tālākas piedalīšanās pārbaudījumos. Pavadonis drīkst paslavēt suni tikai vienu reizi katra vingrinājuma izpildes nobeigumā. Netiek pieļauta pavadoņa palīdzība ar fizisku iedarbību, tādu darbību soda ar punktu skaita samazināšanu. Katrs atsevišķais vingrinājums sākas un nobeidzas pamatpozīcijā (suns sēž blakus pavadonim kreisajā pusē un suņa plecs atrodas pavadoņa ceļgala līnijā). Pamatpozīcija ir iepriekšējā vingrinājuma beigas un sekojošā vingrinājuma sākums. Starp paslavēšanu un nākošā vingrinājuma izpildes sākumu jāpaiet ne mazāk kā 3 sekundēm.

Pārbaudījumu vadītājam pirms pārbaudījumu sākuma jāapstiprina pārbaudījumu laiku tiesnesim, kuru atbilstošā organizācija ir uzaicinājusi tiesāt. Viņa pienākums ir izsniegt tiesneša rīcībā visu nepieciešamo dokumentāciju. Pārbaudījumu vadītājam pārbaudījumu kārtošanai jānodrošina teritorija, kura ir pietiekoša, lai veiktu paklausības vingrinājumus, un jāizvēlas apvidus, kurš ir piemērots, lai pārbaudītu suņa ieturēšanos pilsētas apstākļos.

Daļa A – Vispārējā paklausīšana

Maksimālo punktu skaits – 60.

1. Kustība pie pavadas, nepiespiestība, komanda “blakus” – 15 punkti.

No pamatpozīcijas sunim, kurš ir ar kakla siksnu un pie pavadas, labprātīgi jāiet blakus pavadonim pēc komandas “blakus”. Vingrinājuma sākumā pavadonim ar suni bez apstāšanās ir taisni jānoiet 40-50 soļi, tad jāizpilda pagrieziens apkārt un pēc 10-15 soļiem nodemonstrēt kustību skriešus un palēninātu kustību ne mazāk, kā 10 soļu garumā. Turpmāk izpildīt kustības normālā tempā, mazākais, vienu pagriezienu pa kreisi, pa labi, apkārt. Suņa plecs visu laiku atrodas pavadoņa kreisā ceļgala līmenī. Suns nedrīkst apsteigt, atpalikt vai atiet malā. Grieziens pa 180° tiek izpildīts caur kreiso plecu. Tikai kustības sākumā un nomainot tempu atļauts dot komandu “blakus”. Apstājoties, sunim ir ātri jāapsēžas bez pavadoņa pamudinājuma, pavadonis nedrīkst mainīt savu atrašanās vietu un pārvietoties uz sēdošā suņa pusi. Pavadu vingrinājuma laikā pavadonis nokareni tur kreisā rokā. Pēc tiesneša norādījuma pavadonis ar suni iziet caur cilvēku grupu (mazākais 4 cilvēki). Pavadonim vajag kaut vienu reizi grupā apstāties un sunim bez komandas ir jāapsēžas pamatpozīcijā. Grupas dalībniekiem jāmainās vietām. Pavadoņa atpalikšana, izvirzīšanās uz priekšu, virzīšanās uz suņa pusi un neprecīza kustību izpilde, kā arī neilgas apstāšanās kustības un pagriezienu laikā, tiek atzītas par kļūdām un sodītas.

2. Kustība (darbība) bez pavadas, komanda “blakus” – 15 punkti.

Pēc tiesneša komandas pavada tiek atvienota no suņa kakla siksnas. Pavadonis pārliek to pāri plecam vai noliek kabatā un dodot komandu ”blakus”, ar blakus ejošu suni, ieiet cilvēku grupā tā, lai kaut vienu reizi apstātos un sunim bez komandas ir jāapsēžas pamatpozīcija. Pēc iziešanas no cilvēku grupas, pavadonis uz īsu brīdi apstājas un no pamatpozīcijas sāk kustību atbilstoši 1.vingrinājuma aprakstam (līdz darbībai ar cilvēku grupu).

bh-shema

3. Nosēdināšana kustības laikā, komandas “blakus” un “sēdēt”’ – 10 punkti.

No pamatpozīcijas, ar ejošu blakus (komanda “blakus”) suni bez pavadas, pavadonis iet uz priekšu. Noejot 10-15 soļus, pavadonis ieņem pamatpozīciju un dod komandu “sēdēt”. Sunim ir ātri jāapsēžas. Pavadonis neatskatoties iet uz priekšu. Noejot 15 soļus, viņš apstājas un pagriežas pret suni. Pēc tiesneša norādījuma pavadonis atgriežas pie suņa un ieņem pamatpozīciju sunim labajā pusē. Ja suns izmaina stāvokli, viņš tiek sodīts līdz 5 punktiem.

G 10-15 soļus 15 soļus Н-apstāšanas vieta
_________________Н______________________
«Sitz»

4. Apguldīšana piesaucot, komandas “gulēt” vai “vieta”, “pie manis”, “blakus” – 10 punkti.

No pamatpozīcijas pavadonis ar blakus ejošu suni iet uz priekšu. Noejot 10-15 soļus pavadonis ieņem pamatpozīciju un dod komandu “gulēt” vai “vieta”. Pavadonis neatskatoties noiet vēl 30 soļus, apstājas un pagriežas pret suni. Pēc tiesneša norādījuma viņš sauc suni. Priecīgi un ātri sunim ir jāpieskrien pie pavadoņa un jāapsēžas viņa priekšā. Tālāk pēc komandas “blakus” sunim jāapsēžas blakus pavadonim. Ja suns pēc komandas “gulēt” paliek stāvēt vai sēžas, bet pēc komandas paklausīgi pienāk, tad viņš tiek sodīts līdz 5 punktiem.

G 10-15 soļus 30 soļus Н-apstāšanas vieta
_________________Н______________________
«Platz»

5. Suņa novietošana, novirzot uzmanību, komanda “gulēt” vai “vieta”, “sēdēt” – 10 punkti.

Pirms nākošais suns sāk izpildīt vingrinājumus (attālums līdz sunim gandrīz 40 soļu) pavadonis novieto savu suni (komanda “gulēt” vai “vieta”), neatstājot sunim nekādus vietu norādošus priekšmetus. Paliekot suņa uzmanības zonā, pavadonis neatskatoties atiet uz 30 soļiem un paliek nekustīgi stāvot ar muguru pret suni. Sunim ir jāguļ bez pavadoņa norādījumiem tik ilgi, kamēr cits suns izpilda vingrinājumus 1-4. Pēc tam pēc tiesneša norādījuma pavadonis dodas pie suņa, pieejot pie viņa no labās puses, nofiksē, dod komandu “sēdēt”. Pēc komandas izpildīšanas pavadonis paņem suni pie pavadas. Pavadoņa nemierīga uzvedība vai cita slēpta palīdzība, kā arī, ja suns pārāk agri nomaina stāvokli pavadoņa pienākšanas laikā – tiek sodīti. Ja suns sēž vai stāv, nemierīgi guļ vai atiet (mazāk par 3 soļiem) no norādītās vietas, viņš nevar saņemt pilnu atzīmi. Ja suns aties no savas vietas tālāk par 3 metriem līdz cits suns izpildīs 2.vingrinājumu, viņš saņems 0 punktus, ja pēc tam – atzīme tiek samazināta.

Daļa B – Suņa izturēšanās pilsētas apstākļos

Pārbaudei jānotiek pilsētas apstākļos (iela, ceļš vai laukums) vietā, kur ir neliela transporta kustība. Pārbaudījumi nedrīkst traucēt transporta kustību. Pārbaudījumā piedalās pavadonis ar suni un tiesnesis, ja nepieciešams pārbaudījuma vadītājs. Visi pārējie dalībnieki ar suņiem atrodas gaidīšanai ērtā vietā. Šī pārbaudījuma veikšana, savas īpatnības dēļ var aizņemt daudz laika. Pārbaudes veikšanas kvalitāti nedrīkst negatīvi ietekmēt pārbaudāmo suņu skaits. Tādēļ vienā dienā vajadzētu pārbaudīt ne vairāk kā 12 suņus. Punktus par atsevišķiem vingrinājumiem nepiešķir. Noteicošais ir tiesneša vispārējais iespaids par suņa izturēšanos pilsētas apstākļos.

1 . Suņa vadāmība un izturēšanās pilsētas apstākļos.

Pēc tiesneša norādījuma pavadonis iet ar suni pie pavadiņas pa ietvi tiesneša norādītājā virzienā. Tiesnesis pārvietojas aiz viņiem nelielā attālumā. Suns nedrīkst pievērst sevišķu uzmanību garāmgājējiem un transporta līdzekļu kustībai. Sunim jāiet blakus pavadonim kreisajā pusē pavadiņā, kura brīvi nokarājas.
Kustības laikā pavadoni ar suni jāapsteidz skrejošam garāmgājējam un skrituļslidotājam (kontrolpersona), pēc tam pa velo celiņu vai ielas braucamo daļu velosipēdistam (kontrolpersona). Pie tam velosipēdistam jāapsteidz pavadoni ar suni no suņa puses un apsteigšanas laikā jāpadod skaņu signāls ar zvaniņu. Abos apsteigšanas gadījumos attālumam starp pavadoni ar suni un apsteidzamo personu jābūt nelielam. Pēc šīm apsteigšanām pavadonis apgriežas apkārt, pieiet pie tiesneša, kurš iet aiz viņa, sasveicinās ar rokas spiedienu un sarunājas ar viņu. Sarunas laikā suns drīkst stāvēt, sēdēt vai gulēt, bet mierīgi.

2. Suņa izturēšanās pārbaude sarežģītākos pilsētas apstākļos.

Pēc tiesneša rīkojuma pavadonim divas reizes jāapstājas. Pirmās apstāšanās reizē tiek dota komanda “sēdēt (sēdi), otrajā – “gulēt” (guli).

Šī vingrinājuma izpildes laikā pavadonim ar suni īsu laika sprīdi jāatrodas kāda neparasta kairinājuma ietekme (garām braucošs tramvajs, vilciens utt.). Visos gadījumos sunim uzmanīgi jāklausās pavadoņa komandas un jāizpilda tās. Šī vingrinājuma veikšanai visērtākās vietas ir laukumi ar dzīvu kustību, dzelzceļa vai autobusu stacijas utt.

3. Suņa, kurš uz kādu laiku atstāts piesiets pilsētas apstākļos, izturēšanās pārbaude, reakcija uz citiem dzīvniekiem.

Pēc tiesneša norādījuma pavadonis ar suni pie pavadiņas iet pa ietvi ar ne pārāk dzīvu satiksmes kustību. Pēc kāda laika, pēc tiesneša komandas, pavadonis apstājas un piesien suni ar pavadiņu pie sētas vai kāda nostiprinājuma un aiziet uz 2 minūtēm uz veikalu, trepju telpu u.c. Suns var stāvēt, gulēt vai sēdēt. Pavadoņa prombūtnes laikā gar piesieto suni 5 soļu attālumā jāpaiet citam cilvēkam ar suni pie pavadiņas.
Sunim, kurš atstāts viens, jāizturas mierīgi, viņš nedrīkst izrādīt agresivitāti pret garām ejošo suni (uzbrukt tam, spēcīgi riet).