Vaislas atlase. Kādēļ tā nepieciešama?

Autors: Alberts Placs, audzētavas “Adeloga” īpašnieks, SV eksperts, Vācija

Kad runājam par suņu pārošanu, svarīgākā pārbaude ir vaislas atlase (atļauja pārot). Tādēļ šī gada sezonu uzsākot, es vēlos izteikt dažas idejas, kas Jums, speciālistiem un dārgajiem kolēģiem, ir lieliski zināmas, tomēr, pēc manām domām, būtu vēlreiz apspriežamas.

Daudzas vaislas atlases tiek organizētas steigā, nav iespējams korekti novērtēt suņu labās īpašības, dažkārt notiek nelikumības, daudzi suņi nav pietiekami apmācīti, lai parādītu sevi. Ikviens no šiem nepatīkamajiem faktiem pierāda raksta nepieciešamību. Vai praksei nevajadzētu pastāvīgi apstiprināt, ka svarīgāko iemaņu pārbaude vienmēr atklāj daudz nozīmīgu kļūdu! Mans nodoms varētu kalpot sugas pilnveidošanai un kļūdu novēršanai.

Pievērsīsimies vēsturei un tiem senajiem laikiem, kad tika ieviesta vaislas atlase. Jau 1840.gadā radās doma par dzīvnieku atlasi sugas turpināšanai. Termins “vaislas atlase” nozīmē dzīvnieku selekciju, tas ir, “tikt izvēlētam pārošanai”. Tajos laikos tā galvenokārt attiecās uz zirgiem, govīm, cūkām, kuru atlasi pārošanai noteica vietējās lauksaimniecības organizācijas. Tikai vēlāk šos principus sāka īstenot tīrasiņu suņu sugu attīstīšanai. Atlase galvenokārt skāra suņus nevis kuces, to augstās produktivitātes dēļ. Tas man atsauc atmiņā kādu senu parunu – vērsis ir puse no ganāmpulka. (Mēs, protams, apzināmies, ka šo parunu tiešā veidā nevar attiecināt uz vācu aitu suņiem!) Sākotnēji atlases kritēriji suņiem aprobežojās ar skeleta un spēka novērtēšanu, kā arī pieņēmumu, ka suns ietekmēja, piemēram, pienīgumu un citus rādītājus. Paša dzīvnieka īpašību pārbaudes nebija. Līdz ar pirmās grāmatas par zootehniku parādīšanos pagājušā gadsimta beigās, radās nepieciešamība veikt dzīvnieku pārbaudi sugas turpināšanai. Pēc 1937.gada likuma par dzīvnieku vairošanu izdošanas, vācu aitu suņiem bija jāveic noteiktas pārbaudes, saskaņā ar kurām tie tika iedalīti trīs kategorijās. Šo selekcijas metodi ( t.i., pārbaudi jeb vaislas atlasi) izmantoja līdz jaunā likuma pieņemšanai 1976. gadā. Dzīvnieku atlase tika pilnveidota, un kļuva atkarīga no konkrētu prasmju parādīšanas. Mēs nedrīkstam aizmirst, ka vācu aitu suņiem ir jābūt abiem – gan labām eksterjera īpašībām, gan arī labām darba spējām, kas reti kad notiek. Tādēļ vaislas atlases pārbaudēs ietilpst arī nervu sistēmas pārbaude. Turpmāk pievērsīsimies mērķtiecīga līdzsvara skaidrojumam jeb arī, kā Štefanics to nosaucis, vācu aitu suņa “skaistumam”, kas izveidojis šo sugu par vienu no vispazīstamākajām un populārākajām.

Dažas dienas pirms vaislas atlases, tiesnesim ir jāizlemj, cik dienas būs nepieciešamas vaislas atlasei – viena vai divas. Kā jau Jūs zināt, vienas dienas laikā vaislas atlasē var piedalīties 40 līdz 45 suņi. Tas, protams, nenozīmē, ka tiesnesis pārcels vaislas atlasi uz nākošo dienu, ja būs pāris suņu vairāk. Darbam jāsākas precīzi norādītajā dienā un laikā , kas saskaņots ar SV. Tiesnesim palīdz figurants – tiesneša palīgs aizsardzības spēju novērtēšanai, kuru savlaicīgi informē par vaislas atlases vietu. Dalībniekiem ir jāzin pārbaudes kārtība un jāmāk atbilstoši nodemonstrēt suņa spējas. Katram vaislas atlases tiesnesim ir savs priekšstats par sugu un pārbaudes metodēm. No otras puses – pārbaužu organizētāji meklē labi organizētu, nosvērtu, pieredzējušu speciālistu, kurš varētu ātri novērtēt gan suņa labās īpašības, gan nepilnības. Pirmkārt, viņam ir jāvēro visi suņi kopumā – gan suņus, gan kuces – , tad jāveic visu suņu rakstura, psihes u.c. pārbaudes. Pēc tam kuces tiek nošķirtas un ierindotas vaislas atlases beigās. Pārbaudes rezultāti tiek dokumentēti šādā kārtībā: temperaments, figuranta piedurknes tvēriena kvalitāte, zobi, sēklinieki, stāja, kustības. Vaislas atlase ir domāta, lai izvērtētu obligātus priekšnosacījumus sugas uzlabošanai kopumā, tas ir , pārojamo suņu un ciltskoka atbilstību. Jebkādu nepilnību atklāšana, kas saistītas ar rakstura stingrību un patstāvību, ir uzskatāma par prioritāti pārbaužu laikā un, bez ierunām, ierakstāma sertifikātā. To vajadzētu atzīt visiem suņu īpašniekiem, kas nodarbojas suņu pārošanu. Neatbilstošu dzīvnieku izmantošana nekādu labumu nedod. Vaislas atlases tiesneša darbam ir jānodrošina sugas uzlabošana. Korekta un objektīva suņu novērtēšana, kā arī ieteikumi to izmantošanai ir vaislas atlases tiesneša galvenais uzdevums.

Pārbaudes parasti sākas ar rakstura novērtēšanu. Mēs neminēsim konkrētus piemērus, tomēr atzīmēsim, ka vienmēr var lūgt vaislas atlases tiesnesim paskaidrot, kā šīs pārbaudes notiks. Pārbaužu rezultātam vienmēr ir jābūt atkarīgam to tā, kā tiesnesis ir novērtējis suņa temperamentu. Precīzāk, šīs pārbaudes mērķis ir nevis novērtēt suņa paklausību, bet suņa īpatnības, atrodoties nepiespiestā vidē. Manuprāt, tiesnesim vajadzētu apiet sunim apkārt, paspiest roku suņa turētājam, censties pieskarties dzīvniekam. Es uzskatu, ka suņi, kuri reaģē agresīvi šādās situācijās, ir psihiski nenoturīgi, un tātad viņu uzvedība neatbilst vispārpieņemtajiem principiem, kas raksturīgi šai sugai. Šī pārbaude liecina par vācu aitu suņa rakstura stingrību. Citējot mana nesenā kolēģa, vairāku rakstu par temperamenta pārbaudi autora, vārdiem:” Tas arī būs, mīļie lasītāji, visaptverošs viņas rakstura rādītājs, kas, acīmredzot, nemaz nav tik nepareizs?” Pieredzējušam vaislas atlases tiesnesim ir jāieskatās sunim acīs un jāmāk saprast to izteiksmi un novērtēt, kas notiek suņa prātā. Šādā situācijā nekādā gadījumā nedrīkst manipulēt ar suni, un suņa turētājs nedrīkst ietekmēt suņa uzvedību. Dažkārt “palīgi” ārpus ringa varētu censties ietekmēt suni, tomēr tas nav pieļaujams. Piemēram, lietussarga izmantošana lietus laikā nedrīkst ietekmēt suņa uzvedību, un to nedrīkst pielietot kā dzīvnieka iebaidīšanas līdzekli, jo šādā gadījumā objektīva tiesāšana nav iespējama.

Par suņa reakciju uz šāvienu var minēt tikai dažus vārdus. Šāvienam jānotiek 15 soļu attālumā no suņa, turklāt tam jābūt negaidītam. Suns tiek turēts garā pavadā.

Kopā ar vaislas atlases tiesnesi visos reģionos vienmēr strādā pieredzējis figurants, kurš ierodas uz vaislas atlasi no rīta. Var arī piedalīties figuranti no citiem reģioniem. Bieži vien pārbaudē iesaista sunim nezināmus cilvēkus, kas ir vispārpieņemta prakse. Tas novērš iespējamību, ka vaislas atlases tiesnesis tiek ietekmēts. Ja figurants ir saslimis vai viņa vienkārši nav, tiesnesis var izvēlēties kādu no klātesošajiem un šī cilvēka darbu jāapmaksā organizatoriem. Bieži vien viens figurants nevar pārbaudīt visus suņus (viņš arī ir tikai cilvēks nevis mašīna!), tomēr vēlāk esam spiesti noklausīties runas par viņa pārāk pretimnākošo vai pārāk stingro rīcību attiecībā pret suni, un, protams, arī par tiesāšanas neobjektivitāti.

Suņa darba spēju pārbaudes kārtība ir labi zināma un neprasa papildus komentārus. To nosaka suņa spējas darboties aizsardzībā, un šīs pārbaudes principus vaislas atlases tiesnesis nenosaka. Tā beidzas ar tetovējuma numura pārbaudi.

Suņa fizioloģisko īpatnību pārbaude sākas ar zobu un sēklinieku pārbaudi. Tas jādara vaislas atlases tiesnesim personiski. Suni ir jāpārbauda arī otrreizējā vaislas atlasē, jo jaunākie eksperimenti liecina, ka zobu sistēma un sēklinieki divu gadu laikā var mainīties.

Nākošā pārbaude ir saistīta ar suņa izskata parametriem vai kondīciju. Tai jānotiek obligāti, jo var ietekmēt vaislas atlases vērtējumu. Daudzi vaislas atlases tiesneši vērtē visus suņus kopā. Tas dod zināmas priekšrocības, salīdzinot ar individuāli katra atsevišķa suņa vērtēšanu:

– ja ir daudz suņu, to izskata un kustību individuāla vērtēšana aizņem ļoti ilgu laiku,

– diezin vai tiesnesis spēj novērtēt suni pēc neliela skrējiena, ja vērtēšana notiek individuāli.

Suņu mērīšana notiek ar īpašas mērierīces palīdzību, kuru apstiprinājusi SV. Mēs labi zinām grūtības, kas saistītas ar auguma izmērīšanu, jo suņiem nav atdalīts atslēgas kauls no pārējā ķermeņa un, līdz ar to, skausta stāvoklis var mainīties. Ir tādi suņu turētāji, kas izdomājuši īpašas suņu trenēšanas metodes, lai izkropļotu mērījumu rezultātus. Šādos gadījumos, mīļie lasītāji, man ir jāpiever acis gluži kā mērierīcei! Suņa vērtējums ar skatienu ir neizbēgams: ļoti uzmanīgi apskatot suni, var noteikt viņa izmērus, bet ne augumu. Suņa skausta augstumu nevar noteikt šādā veidā, jo vadītāja uztveri ietekmē dzīvnieka proporcijas un uzbūves harmonija kopumā. Tādēļ jāievēro mērījumu rezultāti, kas veikti ar speciālo auguma mērierīci. Lai novērtētu mērījumu pareizību, mēs varam izmantot krūšu kurvja dziļuma lielumu, kas nedrīkst pārsniegt pusi no skausta augstuma.

Katra suņa aprakstu ir jāsniedz šādā secībā. Pirmkārt, ir jādod vērtējums par dzīvnieka izmēriem, spēku, proporcijām, spalvu, izteiksmi, ķermeņa īpatnībām, pigmentāciju, acu stāvokli un krāsu. Kā nākošo, novērtē skausta, muguras līniju, krustu uzbūvi, priekšējo un aizmugurējo ekstremitāšu attīstības pakāpi. Tiek pārbaudīta priekšējās plecu daļas un priekškāju paralelitāte un , cik blīvi priekšējie elkoņi pieguļ krūšu kurvim, kā arī apraksts par pakaļējām ekstremitātēm, un visbeidzot raksturojums par suņa kustību uz priekšu, atpakaļ, pa apli soļos un rikšiem. Suņu apraksta stilam jābūt ieturētam, terminoloģijai – skaidrai, pietiekami konkrētai un nepārspīlētai. Pareizas terminoloģijas lietošanu var apgūt vaislas atlases mācību grāmatas ievadā, pretējā gadījumā var izsniegt nepareizus rezultātus.

Suņu pārotājiem ir jāvar skaidri izlasīt aprakstu un, pēc saviem ieskatiem, izmantot vaislas atlases tiesneša ieteikumus pārošanai. Svarīgu informāciju suņu īpašniekiem sniedz ieteikumu nodaļa. Šīs nodaļas mērķis ir suņa priekšrocības un kas ir nevēlamās īpatnības pārošanai.

Lai kārtotu vaislas atlasi pie cita tiesneša, ir nepieciešama vaislas atlases vadītāja atļauja, taču to ir gandrīz neiespējami saņemt. Vaislas atlases tiesnesis kā augstākā SV atbildīgā amatpersona pilnā apmērā atbild par suņu pārošanu savā reģionā. Pārotāja un vaislas atlases tiesneša pienākums – panākt apmierinošus rezultātus, tādēļ nevar pastāvēt divi dažādi uzskati. Visbeidzot, viņu galvenais mērķis – sadarbība vācu aitu suņu pārošanā un sugas popularizēšanā.

Publikācija tulkota no “Žurnāls “Vācu aitu suns” (kr.val.), 1(3) 1999 (Ukraina)”