LVASK BRĪVDIENU PASĀKUMU PLĀNS! LVASK HOLIDAY EVENT PLAN!

Piektdiena: 13.05.2016.
12:00 IPO, BH, AD pārbaudījumi
12:00 Pēdu lauki (Baldone)
13:00 Paklausība (Krogsila apmācību laukums)
14:30 Aizsardzība (Krogsila apmācību laukums)
15:00 BH pilsētas daļa (Ķekava)
16:30 AD tests (Krogsila apmācību laukums)

Sestdiena: 14.05.2016.
5:30-6:00 Reģistrācija (Baldone)
6:00 Pēdu lauki (Baldone)
10:00 Paklausība (Krogsila apmācību laukums)
12:30 Aizsardzība (Krogsila apmācību laukums)
15:00 Pārtraukums
17:00 Vaislas atlase (Krogsila apmācību laukums)

Svētdien: 15.05.2016. (Z/S”Līči”)
7:30 reģistrācija
8:30 Kucēnu ringi
13:00 lielo suņu ringi

Organizatori patur tiesības mainīt pasākima norises laikus, lūdzu sekojiet līdzi aktuālajai informācijai.

Krogsila apmācību laukums : https://www.google.lv/…/56.8547…/@56.8576907,24.1858008,13z…

Izstādes norises vieta : http://www.lici.lv/

Friday: 13.05.2016.
12:00 IPO, BH, AD trials
12:00 Tracking (A part) in Baldone area
13:00 Obedience (B part) in “Krogsils” training place
14:30 Protection work (C part) in “Krogsils” training place
15:00 BH city part (Kekava)
16:30 AD test (“Krogsils” training place)

Saturday: 14.05.2016.
5:30-6:00 Registration (Baldone area)
6:00 Tracking (A part) in Baldone area
10:00 Obedience (B part) in “Krogsils training place
12:30 Protection work (C part) in “Krogsils ” training place
15:00 Break
17:00 Bread survey test (“Krogsils ” training place)

Sunday: 15.05.2016. (Z/S”Līči”)
7:30 Registration
8:30 Puppies show rings start
13:00 Official show rings begin

Show organizers have all rights to change the show schedule. Please check the actual information and changes in LVASK web site!

“Krogsils” training place : https://www.google.lv/…/56.8547…/@56.8576907,24.1858008,13z…

Exhibition place : http://www.lici.lv/

Pārsla Indāre
e- pasts parslaindare@inbox.lv
+371 29 119 907

Ilze Fogele
e- pasts ilze_fg@inbox.lv
+371 29 644 240